Hållbarhet, teknik och ekonomi. I vår värld är detta sammankopplat

Tillverkning av spånskivor på miljöns villkor. Utan att göra avkall på konkurrenskraften.

220

medarbetare

70

års erfarenhet

380.000

träförbrukning per år (i ton)

Experter på återvinning.
Även innan det blev populärt

Varje år går stora mängder träavfall till förbränning. Det är beklagligt. Träavfall kan återvinnas för tillverkning av spånskiveprodukter inom möbel- och byggindustrin. Och det är precis det som vi är experter på.

Vi samlar in sorterat träavfall och använder det som råvara i vår tillverkning av spånskivor för bygg-, möbel-, köks- och träindustrin. På så sätt återanvänder vi träavfallet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och undviker samtidigt den statliga skatten för förbränning av träavfall. Det är sunt förnuft. Både för miljön och resultatet.

Visste du att ...

Varje dansk genererar i genomsnitt ca 50 kg träavfall om året. Det motsvarar totalt 250 000 ton.

Av denna mängd uppskattas det att mer än 150 000 ton går till förbränning.

Återvinning skapar ca 28 arbetstillfällen, jämfört med ca 1 arbetstillfälle vid förbränning.

Vid förbränning av träavfall avges koldioxid, medan återvinning av träavfall medför att koldioxiden stannar kvar i träet.

Skatten på förbränning av träavfall ligger i dag på mellan 350 och 675 DKK per ton.

”Vi har varit med att fastställa kvalitetskraven och skickar en betydande mängd virke till Kronospan varje år. Det är bra marknadsföring för avfallsproducenterna att träavfallet återvinns i stället för att brännas. Det påverkar verksamheternas återvinningsmål och miljöprofil.”

- Bjarne Larsen, Marius Pedersen A/S.

Lokal tillverkning

All vår tillverkning av spånskivor sker lokalt på vår fabrik i Pindstrup, Danmark. Detta ger en lägre transportbelastning i miljön och stämmer väl överens med verksamhetens fokus på hållbarhet.

Moderna lösningar säkerställer kvaliteten

Genom att analysera stickprover från vårt laboratorium säkerställer och dokumenterar vi hållfasthetsegenskaper, efterlevnad av miljökrav och andra aspekter. Vi använder även moderna lösningar för logistikstyrning och andra administrativa funktioner. Allt för att ha fullständig kontroll över kvaliteten på våra produkter.

Personer med breda kunskaper och stor vilja att dela med sig

Vi är experter på tillverkning av spånskivor och har bred kunskap om hur våra produkter används på bästa möjliga sätt inom konstruktion och för industriella ändamål. Den kunskapen delar vi gärna med dig. Därför finns vi alltid till hands för att besvara frågor om våra produkter och hur de används. Detta gäller oavsett om du är snickare, hemmafixare, anställd inom trävaruhandeln eller något annat.

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

keyboard_arrow_up