Vanliga frågor

Undergolv

Spånskivor ska förvaras torrt på plant underlag.

Spånskivor ska acklimatiseras i ca en vecka vid 18 °C i det rum där de ska monteras och den relativa luftfuktigheten (RF) får inte överstiga 65 %.

Kontrollera att konstruktionen är skyddad mot stigande fukt och att ev. fuktspärr är korrekt placerad.

 

Att fukthalten i reglarna inte överstiger 8 % ± 2 %.

 • Att det befintliga golvet inte knarrar.
 • Att det färdiga golvet är täckt med PE-folie till dess att den färdiga golvbeläggningen monteras.
 • Att skivorna griper i varandra vid montering. 
 • Att rikligt med lim används – ca ¾ l per 25 lpm.
 • Att alla fogar limmas och att limmet är synligt.
 • Att ca 12–16 skruvar används per m2 golv.
 • Att det finns ett avstånd på minst 12 mm från väggar och genomföringar.
 • Att alla skruvar som används är gängade.
 • Att det färdiga golvet inte belastas innan limmet har härdat.

Klimagolv/undergolv med golvvärme

 • Att spåren för 16 mm värmerör har följande mått: Bredd 19 mm, djup 18,2 mm.
 • Att spåren för 20 mm värmerör har följande mått: Bredd 23 mm, djup 21,2 mm.
 • Att limmet torkas bort ordentligt från spåren.
 • Att golvet dammsugs noggrant innan värmefördelningsplåtarna monteras.
 • Valet av värmefördelningsplåt beror på vald rördimension.
 • Antalet värmefördelningsplåtar i aluminium som behövs för 16 mm rör är mellan 3,7–4,2 st per golvskiva.
 • Antalet värmefördelningsplåtar i aluminium som behövs för 20 mm rör är mellan 2,4–2,5 st per golvskiva.
 • Ca 80 % av golvytan ska täckas.
 • För 22 mm Klimagolv ska tomrör med en diameter på 25 mm läggas ner mellan första och andra regeln för in- och utlopp för värmerör.
 • För 25 mm Klimagolv ska tomrör med en diameter på 34 mm läggas ner mellan första och andra regeln för in- och utlopp för värmerör.
 • Tänk på tomrörsisolering.
 • Vanligen ska 16 mm eller 20 mm värmerör med invändig syrediffusionsspärr användas. 3-skiktsrör rekommenderas inte.
 • För 22 mm Klimagolv behövs 5,4 lpm värmerör per golvskiva. Yta 15–16 m².
 • För 25 mm Klimagolv, behövs 3,6 lpm värmerör per golvskiva. Yta 30–32 m².
 • Alla värmesystem ska vara shuntstyrda så att golvets yttemperatur inte överstiger 27 °C, dvs. att inloppets temperatur aldrig överstiger 45 °C.
 • Shuntstyrningen gäller även under byggperioden – och vid ev. uttorkning av byggfukt.
 • Golvvärmen ska vara ansluten och i drift 1–2 veckor innan det färdiga golvet monteras för att förhindra att ev. byggfukt tränger upp i övergolvet.

Golvbeläggning

 • Att alla skivskarvar slipas efter tidigast 24 timmar.
 • Använd inte golvet som arbetsplats – ingen trafik på golvet under montering.
 • Täck golvet om golvbeläggningen inte ska monteras direkt.
 • Det rekommenderas inte att övergolv med spånskivor fästs med klammer eller maskinspik.
 • Att skruvhål aldrig får spacklas.
 • Att massiva parkettstavar inte bör fästas i spånskivor med klammer eller maskinspik.

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

keyboard_arrow_up