HÅLLBARHET

Miljövänliga produkter tillverkade av naturmaterial

Hållbarhet är mer än ett modeord för oss. Det är djupt förankrat i hela vår verksamhet. Från valet av råmaterial till leveransen av de färdiga spånskivorna.

Återvinning av trä gynnar miljön 

Trä är ett levande material. När det växer upptar träet koldioxid från atmosfären. Och där blir det kvar så länge träet används. När trä bränns frigörs istället koldioxid. Att använda trä som byggnadsvirke för tillverkning av möbler och konstruktioner gynnar därför klimatet.

Vi säkerställer att tillverkningen är hållbar genom att ...

Använda miljövänligt överskottsmaterial från de danska skogarna och trä- och möbelindustrin.

Tillverka spånskivor så energieffektivt som möjligt.

Tillverka spånskivor med största möjliga hänsyn till arbetsmiljön.

Leverera färdiga spånskivor som kan ingå på ett miljömässigt sätt i alla sammanhang.

Certificeringer

En stor andel av träråvarorna till tillverkningen av spånskivor är PEFC-certifierade. PEFC är världens ledande certifieringsprogram för hållbar skogsskötsel och syftar bl.a. till att bevara skogarna och främja en ansvarsfull användning av timmer.

En del av råvarorna till spånskivetillverkningen är även FSC®-certifierade. FSC® är en internationell icke-vinstdrivande märkning för hållbart trä och papper – och en garanti för att djur och växtliv skyddas och att de människor som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och rimliga löner. Om du vill höra mer, kontakta oss och be om våra FSC®-certifierade produkter.

 Visa våra certifieringar

Godkännanden

KRONOSPANs samtliga spånskivor tillverkas, kontrolleras och märks i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar från danska Erhvervsstyrelsen. Alla spånskiveprodukter från KRONOSPAN uppfyller kraven på formaldehydinnehåll. KRONOSPANs spånskivor är godkända av Dancert-TP (Træpladekontrollen) och försedda med CE- och TP-märkning, en garanti för en noga kontrollerad spånskiveprodukt.

Dancert TP:s löpande kontroller samt KRONOSPANs egen produktions- och kvalitetskontroll säkerställer att produkterna uppfyller de europeiska produktstandarderna för spånskivor. Spånskiveprodukter från KRONOSPAN är CE-certifierade enligt EN 13986:2004, och grundar sig således på det europeiska systemet för produktstandard, funktionell standard och typkontroll.

Visa våra godkännanden

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

keyboard_arrow_up