Total enighet om golvärme – när värme skulle väljas till nya Skødshovedgaard


Ingen tvekan om att välja ett golv

VVS-installatören Finn Poulsen tvekade inte när han skulle rekommendera ägaren av Skødshovedgård en värmesystem till de nya godsbyggnaderna.

Ägarens dröm var faktiskt att det inte skulle finnas några element i huset

– Om vi hade valt små element till vår jordvärmeanläggning med värmepumpar, så skulle det ge så höga temperaturer, att det inte skulle gå ihop ekonomiskt – skulle vi istället ha valt att ha en så låg temperatur som möjligt så skulle det krävas stora fula element, förklarar Finn Poulsen, som har haft VVS-firma i mer än 45 år.

Ägarens dröm var faktiskt att det inte skulle finnas några element i huset. De stora fönsterna som vetter mot inloppet till Kalø Vig ger en storslagen utsikt från nya Skødshovedgård över de skyddade åkrarna och de platta strandängarna – och här skulle element skapa ett hinder mellan inomhus och utomhus.

Så valet var faktiskt ganska enkelt, berättar Finn Poulsen, för Klimatgolvet var det enda rätta för jordvärme med låg framledningstemperatur. Vi utnyttjar värmen utan risk för överuppvärmning av trägolven.

Vi valde Klimatgolv från Novopan, för vi behövde en låg bygghöjd

Skødshovedgårds gamla byggnader ersätts för tillfället med helt nya – och arbetet utförs med känsla för material och detaljer enligt gamla danska hantverkstraditioner. Alla träbjälkar i taket är synliga och golven på bottenvåningen är utrustade med hållbara plankgolv på golvvärme.

– Vi valde Klimatgolv från Novopan, för vi behövde en låg bygghöjd, så att den totale konstruktionen blev så tunna som möjligt och för att Klimatgolven är enkla och okomplicerade att montera, förklarar Finn Poulsen.

– Man ska bara ha koll på var ledningarna ska gå in och ut. Om du har ett bra samarbete med snickaren så fungerar det problemfritt. Vi fick dessutom kompetent och professionell hjälp från Novopan för rätt uppbyggnad av innertaket, lägger Finn Poulsen till. 

Klimatgolven är de enda golvvärmeskivorna på marknaden idag som är svanmärkta

Klimatgolven är det rätta underlaget för trägolv, där aluminiumplåtar ger rätt värmefördelning. I motsats till tunga konstruktioner kan de reagera snabbt på solvärme, så att risken för överuppvärmning reduceras på soliga dagar – samtidigt sparar man pengar – och man kan spara ännu mer om man väljer nattsänkning i sitt värmesystem.  Det är även bra att veta att Klimatgolven har haft ett liv innan de blev till golvvärmeskivor - de är både Co2-neutrala och hållbara. Upp emot 70 % av råvarorna i golvskivorna är nämligen av återanvänt trä - resten kommer från hållbara danska skogar. Samtidigt är Klimatgolven de enda golvvärmeskivorna på marknaden idag som är svanmärkta.

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

keyboard_arrow_up