Spaandex Væg/gulv

Montagevejledning

Spånplader til renovering af vægge og gulve

Væg - lodret og vandret

Spaandex væg/gulv TG4

Spaandex væg/gulv bladsamling

Spaandex væg/gulv TG4

Spaandex Væg/Gulv EN 312 P2 TG4/TG2 12 og 16 mm

Velegnet til indvendig beklædning. Pladerne anvendes i klimaklasse 1, dvs. permanent opvarmede rum, hvor den årlige RF ligger i intervallet 35-65% ved 180 c. Pladerne opfylder gældende krav i bygningsreglementet Klasse D. K1 10 D-s2,d2. Pladerne har en god bestandighed mod stød og slag, og en god skruefasthed, det gør dem velegnet til ophæng af tunge genstande som f.eks. reoler, skabe, malerier m.v.

TG 4 kan monteres lodretstående og vandretliggende

Plader af typen TG 4 kan monteres lodretstående og vandretliggende på et plant underlag. Pladerne monteres i forbandt, og der bør tilstræbes at dække 2 afstande.

Bladsamling monteres lodret

Plader med bladsamling 2 sider bør monteres lodret, og samles midt på lodretstående understøtning. Der holdes en afstand til loft/ gulv og andre bygningsdele på 5-8 mm. Ved flader > 12 løbende meter indbygges udvidelsesfuge. Alle pladesamlinger limes omhyggeligt, og der anvendes rigeligt lim. Limen skal altid være synlig efter samling af pladerne, og overskydende lim aftørres efterfølgende med en fugtig klud. Ved indadgående hjørnesamling afskæres den tilstødende plade bagud i en vinkel på 25-300.

Underlag for montering

Underlaget kan bestå af afrettet træ eller stålregler med en præcis cc afstand på max. 600 mm. Hvor der efterfølgende skal monteres nagelfast inventar som radiator, skabe etc. bør der monteres tværgående løsholter. 

Dampspærre monteres efter anvisningerne i SBi 224. Det anbefales at benytte en 0,2 mm CE-mærket PE-folie. OBS! I vådrum bør dampspærre undlades, hvis væggen efterfølgende påføres vandtæt MK-godkendt behandling.

Limning og fastgørelse

Fer/not profil påføres lim i 2 strenge, en på ferens overside og en på notgangens underside. Plader med bladsamlinger limes med 2 limstrenge - en yderst på bladet og en inderst i udfræsningen.

Malerbehandling

Vægpladernes tætte overflade er velegnet til maling. Sømhuller og pladesamlinger spartles og planslibes. 

Tapet og væv

Pladesamlinger spartles og slibes så pladevæggen fremstår som en jævn overflade. Inden opsætning af tapet og væv grundes overfladen med en egnet grunder eller fortyndet klæber 1-3 dele vand. Tapet opsættes herefter med tapetklæber. Til glas og fibervæv grundes med 1 del plastklæber og 2-3 dele vand, herefter anvendes ufortyndet plastklæber til opsætning. Ved al efterbehandling anbefales det at følge farve - og lakproducenternes anvisninger.

Keramiske belægninger

Opsætning af keramiske produkter frarådes på spånplader, da spånplader bevæger sig over året på grund af ændringer i den relative luftfugtighed. Det er dog muligt, med egnet fliseklæber og fleksibel fugemasse, at opsætte mindre arealer i tørre rum som f.eks. mellem køkkenskabe og over komfur etc.

Gulv - til renovering i boligrum

Spaandex EN 312 P2 TG 4 - velegnet til renovering af ældre og nedslidte gulve i boligen

Pladerne opfylder bygningsreglementets gældende krav til brandklasse D. K1 10 D-s2,d2. Ved renovering af gulve i boligrum skal den færdige gulvkonstruktion opfylde gældende krav i bygningsreglementet. Til plane og rette gulve anbefales 10 eller 12 mm renoveringsplader. Ved større ujævnheder anbefales 16 eller 22 mm plader (se produkt -anvendelse SPAANDEX K-GULV).

Anvendelse i beboelse

Klimaklasse 1, dvs. boligrum eller andre permanent opvarmede rum, hvor den årlige RF ligger i intervallet 35-65% ved 180 c. Pladerne opfylder gældende krav i bygningsreglementet til beklædnings klasse D. K1 10 D-s2,d2.

Behandling af eksisterende gulve

De gamle gulvbrædders tilstand og bæreevne bør nøje vurderes inden arbejdet påbegyndes. Gulvbrædderne bør være solide og stabile - og skruet fast til underlaget. Hvis det eksisterende gulv er meget ujævnt, skal det, så vidt det er muligt, udjævnes ved afhøvling, eller spartles med en til træ egnet spartelmasse fx Alfix Planmix S 8 eller Ardex A45.

Montering

Udlægges svømmende eller fastskrues i kvadratnet 200 x 200 mm på et lag af 500 gram gulvpap. Hvis underlaget er beton, bør der under gulvpappen udlægges en effektiv fugtspærre. Vær opmærksom på, at der på organiske materialer normalt ikke udlægges fugtspærre eller tilsvarende.

Pladerne udlægges i forbandt på minimum 300 mm. Fer/not påføres lim. Overskydende lim tørres straks bort med en fugtig klud. Der anbefales PVAc lim af typen D3. Efter monteringen skal limen tørre i 24 timer, i denne periode må gulvet ikke trafikeres. Efterfølgende slibes alle pladesamlinger let, således at gulvet står helt plant.

OBS! I tynde og højglans belægninger, vil der, i modlys fra store vinduespartier, være risiko for synlige pladesamlinger. 

Kvalitetssikring

Spånplader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI er fremstillet, kontrolleret og mærket efter gældende forskrifter og anvisninger. Spånplader fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI overholder kravene til formaldehydindhold og er godkendt gennem Dancert og CE-mærket iht. Byggevareforordningen (CPR). Ydeevnedeklarationen (DoP) kan findes på www.novopan.dk

Novopan Væg/Gulv produkter kan leveres Svanemærket i Green Line serien.

Opgivne plademål er dækmål.

Type TG 4 Væg/Gulv

SPAANDEX VÆG/GULV

Gode råd og håndtering

Generelt

 • Spånplader af typen EN 312 P2 må kun anvendes i permanent opvarmede rum, hvor den relative luftfugtighed ligger i intervallet 35-65% ved 180 c.

 • Pladerne akklimatiseres ca. 1 uge på et plant underlag i rummet, hvor de skal anvendes.

 • Alle pladesamlinger limes med tilstrækkelig lim, således at limen bliver synlig i samlingerne.

Væg

 • Der holdes afstand fra gulv og loft og evt. gennemføringer på 5-8 mm.
 • Skal der efterfølgende monteres meget tunge genstande, forstærkes konstruktionen med ekstra underlag/løsholter.

Håndtering

 • Iht. Arbejdstilsynets retningslinjer for løft, skal manuel transport og pladeløft foretages af 2 personer
 • Anvend arbejdshandsker, kategori 2 efter EN 388, ved håndtering
 • Bær beskyttelsesbriller og åndedrætsbeskyttelse ved pladebearbejdning
 • Vægt spånplade 620x1820x10mm: 8 kg
 • Vægt spånplade 620x1820x12mm: 10 kg
 • Vægt spånplade 620x2420x12mm: 12 kg
 • Vægt spånplade 620x2420x16mm: 16 kg

Dimensions-ændringer

Spånplader af typen P2 indstiller sig i fugtteknisk ligevægt med den omgivende luft. Sammenhængen mellem spånpladens fugtindhold i vægtprocent og den omgivende lufts relative fugtighed udtrykkes her ved viste sorptionskurve.

 • Længde- & breddeændring fra 30-90% RF 3-4 mm pr. m plade. Tykkelsesændring 3-6%.
 • Længde- & breddeændring ved 10% ændring i RF. 0,5-0,7 mm pr. m. plade. Tykkelsesændring 0,5-1,0%


Produktet fra KRONOSPAN er under kontinuerlig udvikling, og de tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer. I øvrigt henvises til gældende salgs- og leveringsbetingelser. Januar 2019 version 1.0 © offenm.com 

Har du några frågor?

Då är du välkommen att kontakta oss.
Du når oss måndag–torsdag kl. 8–16 och fredag kl. 8–15.30.

Kontakta oss

Ringa

keyboard_arrow_up